Blog

UMtrh online představuje: umělec Matěj Zikmund

Slovy samotného Matěje, studenta Akademie výtvarného umění v Praze,

„Má tvorba uchopuje jedno téma, téma vztahu, různými formami vyjádření, které se postupně prolínají do sebe. 

Ať už se jedná o realistická vyjádření složitosti různých životních fází jedince ve vztahu k společnosti a k sobě samému nebo abstraktní zpracování konkrétních situací či stavů, které mě ovlivňují a mám potřebu na ně reagovat. Malbu chápu jako svůj vnitřní výzkum, proto v ní hraje podstatnou roli experiment a jeho následný rozbor. 

Aktuálně se věnuji a do budoucích let se věnovat budu pražské architektuře, jelikož je to prostředí, ve kterém se nenarodil, ale od útlého věku vyrostl. Vnímám ho svým subjektivním aparátem a pokud můžu přispět a poukázat na určitá místa, která spolu nesouvisí, ale komunikují v rámci celku, pak to rád ztvárním.“

Under The Flow, olej na plátně, 2019 

Před viaduktem, olej na plátně, 2020 

Proudy magnetismu I., olej na plátně, 2019 

Lustr, olej na plátně, 2019 

Entrance To Infinity, olej na plátně, 2015